Služby

Ponúkame komplexnú starostlivosť o vašu bielizeň a odevy

Textil leasing možno definovať ako najvyššiu úroveň business 2 business spojenia profesionálnej práčovne a  potrieb  zákazníka. Ide o servisný prenájom textilu (bielizne a pracovných odevov), ktorý je plne prispôsobený požiadavkam zákazníka, ale realizovaný  práčovňou.

Spočíva v konzultácii so zákazníkom – zistíme jeho požiadavky a zrealizujeme kompletnú realizáciu nákupu s následnou pravidelnou údržbou textilu.

Dodáme textílie na vlastné náklady po dohode so zákazníkom, ďalej zabezpečíme potrebné množstvo, materiálové zloženie, design, strih, logo firmy i veľkosť. Jednotlivé kusy označíme a zaregistrujeme do systému, ktorý ponúka:

 

  • Menný zoznam zamestnancov
  • Registráciu počtu pracích cyklov
  • Evidenciu opravy textilu
  • Kontroling finančných nákladov.

 

Vrámci textil leasingu je zabezpečujeme odvoz a dovoz „just in time“ naším vlastným vozovým parkom na miesto určenia, v prípade pracovných odevov priamo do šatňových skriniek zamestnancov. Transport textilu je realizovaný v špeciálnych vydezinfikovaných prepravných vozidlách s textilným obalom vo vnútri.

Textil leasing teda presúva všetky vaše starosti spojené s textilom ku nám.

Výhody textil leasing:

  • Nulové náklady spojené s nákupom nového prádla;
  • Certifikované zloženie materiálov s pevne stanovenou údržbou;
  • záruka dodržiavania predpísaných hygienických noriem;
  • okamžitá kontrola nákladov
  • úspora nákladov (mzdy zamestnancov, skladovanie, evidencia, vyradenie a nahradenie prádla)

Odborné pranie bielizne a odevov

Okrem komplexného prenájmu bielizne a pracovných odevov, ponúkme tiež pranie bielizne a odevov, ktoré sú majetkom hotelového, reštauračného  či relaxačného centra. Prostredníctvom moderného vozového parku zabezpečíme efektívnu logistiku znečisteného prádla do práčovne a mikrobiologicky čistého prádla naspäť do zariadenia.